Gyurátz Ferenc

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése DigitNapló
img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14

Iskolavár 2019

HIRDETMÉNY

a Pápai Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolába

(OA:200010, Pápa, Árok utca 12.) történő beíratásról

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11-én (csütörtökön) 800-tól 1900 óráig

2019. április 12-én (pénteken) 800-tól 1900 óráig

Az óvodavezető vagy szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye –ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai/szakértői bizottsági szakvélemény) eredeti példányát, keresztelést igazoló dokumentumot (keresztlevelet), valamint a szülő/gondviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos és az életvitelszerű lakcímről szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket (gondviselőket). A döntés ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban a Pápai Evangélikus Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követően 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kelt: Pápa, 2019. március 11.

Nyilatkozat életvitel szerinti ott lakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

 

 

Venczel Csaba                                                   Polgárdi Sándor

egyházközségi  felügyelő                                         lelkész-esperes

 

Tájékoztató szórólap

 

 ADÓ 1+1%

Kérjük az egyik 1%-kal támogassa iskolánk alapítványát!

Cirenei Simon Alapítvány adószáma: 18938759-1-19.

A másik 1%-kal a Magyar- országi Evangélikus Egyházat
Kedvezményezett technikai száma: 0035
Köszönjük támogatását!

Kapcsolat

  • Tel.: 06-89/313-483
  • Fax.: 06-89/313-483
  • E-Mail: gyuratzevisk@lutheran.hu
  • Cím: 8500 Pápa
    Árok utca 12.
  • Mobil: 06-20-824-65-66

Digitális Témahét


Fenntarthatósági Témahét


Boldog Iskola

Tehetségpont


Ökoiskola

NKA

Gardeniskola
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.