Gyurátz Ferenc

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése DigitNapló
img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

Ökumenikus Imahét 3.napÖkumenikus Imahét 2.nap

Keresztelő Szent János Születése Plébánia Füzesabony - A napkeleti bölcsek | Facebook

 

2. nap „Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2)

 

 

Olvasmányok:

Jer 23,1–6 Olyan király, aki bölcsen uralkodik

Zsolt 46 --Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén

Fil 2,5–11 Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel

Mt 20,20–28 Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon

 

 Ajánlott énekek:

7. Áldjad, én lelkem;

 33. Mind adjon hálát Istennek;

34. Minden élő dicsér

 

Meditáció: Jeremiás elítéli Izrael (Júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. Vezetésük felbomlasztotta, és fogságba juttatta a népet. Ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve nyájának tagjait. Világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres, aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. De hol található ilyen vezető? Csak Krisztusban láthatjuk az Isten szíve szerinti király vagy vezető példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az egyházban és a világban. Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem épít és egyesít, Isten nevének dicsőségére. Vezetése nem önző és nem erőszakos, hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő az, aki szolgálni jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást. Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak, országok inognak” körülöttünk. A vezetők felelőssége akár a világban, akár az egyházban az, hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják Isten népét. A világ és az egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy, az önös érdekek okozzák. Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban és az egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.

Imádság :

 Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában.

 Krisztus nevében kérünk, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

 

Forrás: http://meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf

Kép forrása: internet

 Ökumenikus Imahét

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba!

Bibliai gondolatok és imádságok az imahét napjaira – 1. nap

 

 

 

 

„…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)

 

Olvasmányok:

 • Zak 4,1–4: Egy színarany lámpatartót látok
 • Zsolt 139,1–10: Jobbod megragadna engem
 • 2Tim 1,7–10: Ez a kegyelem most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által
 • Jn 16,7–14: Amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra

 

Meditáció. Ebben a törékeny és bizonytalan világban fényt, egy távoli reménysugarat keresünk. A gonoszság közepette a jót óhajtjuk. Keressük a jót önmagunkban, de oly gyakran úrrá lesz rajtunk a saját gyengeségünk, hogy még a remény is elhagy. Abban az Istenben van bizodalmunk, akit imádunk. Isten az ő bölcsességében képessé tett arra, hogy isteni beavatkozásában reménykedjünk, de arra nem számítottunk, hogy az ő közbeavatkozása egy személy lesz, és hogy maga az Úr lesz közöttünk a világosság. Ez minden várakozásunkat felülmúlta. Isten ajándéka „az erő és a szeretet lelke”. Nem a saját erőnkben és képességünkben való bizakodás visz a tökéletes világosság felé, hanem Isten Szentlelke.

Az emberiség sötétsége közepette csillag ragyogott fel napkeleten. Benne látjuk azt a világosságot, amely átjárja a magunkra hagyó, egymástól elválasztó sötétség mélységeit. A csillag fénye nem csupán egy különleges történelmi pillanat ragyogása volt, hanem azóta is fénylik, és hatással van a történelem menetére. Korszakokon keresztül azóta, hogy a csillag először megjelent, a világ megismerte Krisztus követőinek élete által azt a reménységet, amelyet a Szentlélek ihlet. A követők bizonyságot tesznek Isten munkájáról a történelemben és ezzel együtt a Szentlélek maradandó jelenlétéről. A történelem minden hányattatása és a körülmények változása ellenére a Feltámadott azóta is fénylik mint jelzőtűz, mint világítótorony, hogy mindannyiunkat ebbe a tökéletes világosságba vezessen, legyőzve a bennünket szétszakító sötétséget.

Annak vágya indít a keresztény egységért való imádkozásra és munkálkodásra, hogy legyőzzük az egymástól elszakító sötétséget.

 

Imádság. Urunk, Istenünk! Világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. Világosíts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunnyad a nagy Világosság. Világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem halványuló csillag ajándékáért, Jézus Krisztusért, Urunkért és Üdvözítőnkért. Ő legyen zarándokutunk világossága! Gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen.

Forrás:evangelikus.hu

 Diákolimpia - úszás

Iskolánk tanulói szép eredményeket értek el az úszó diákolimpián.

Wölfinger Liza 50 méteres gyorsúszásban 1. helyezés

Bérczi Bulcsú- 50 méteres gyors és mellúszásban is 1. helyezés

Szóllás-Bartl Barbara 50 méteres gyors és hátúszásban is 1. helyezés

Kőszeghy Sára hátúszásban 50 méteren 3. hely

Úszott még, de nem ért el helyezést: Wölfinger Ákos, Fodor Csongor, Cserkuti Bálint, Szabó László.Versenyeredmény

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola szövegértési versenyén Dekovics Levente, 4. osztályos tanuló, I. helyezést ért el. Gratulálunk!Vízkereszt

Átragyog-e rajtunk? – dr. Horváth Judit

 

Vízkereszt ünnepe 2022. január 6.

 

Kezdő ének: 258 Új világosság jelenék

https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek258.htm

 

7Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 11aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. 1Jn, 2, 7-11

 

Vízkereszt, Epifánia– Jézus dicsőséges megjelenésének ünnepe. Epifánia szó eredeti jelentése "megjelenés, felragyogás". Az ünnepe eredete a III. századra vezethető vissza. A keleti egyházban Jézus születésnapja volt. Később a nyugati egyház a háromkirályok ünnepévé tette, keleten pedig Jézus megkeresztelése kapott nagyobb hangsúlyt. Végül -első csodaként- a kánai menyegző története is helyet kapott az ünnepi igék között, utalva arra, hogy Jézus az első csodajelet azért tette, hogy tanítványai higgyenek benne. Jézus ezáltal feltárja elötük isteni természetét.

Az idei évben olyan ige kerül elénk, ami arra mutat rá, hogy Jézus világossága személyesen a mi életünkben is munkálkodik, ennek pedig látható jele is van az életünkre nézve.

Luther Márton fogalmazta meg azt, hogy Jézus kétezer évvel ezelőtt megérkezett a világba, de mit érek vele, ha hozzám nem érkezik meg? Krisztus dicsőségének megjelenése az életemben láthatóvá kell váljon.

Túrmezei Erzsébet „Átragyog-e?” című versében arra mutat rá, hogy akinek az életét Krisztus szeretete járja át, abból sugárzik az Isten iránti bizalom…az nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz a világ világossága.

Szeretettel ajánlom a verset elolvasásra:

Túrmezei Erzsébet—Átragyog-e rajtunk?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színesruhájú
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett.
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: "Kik azok, édesanyám?"

Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezõt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
"Keresztyének!"
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.

x

"Gyerekek!" - vetõdik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
"Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?"
S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfiú jelentkezik.
- Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. -
"A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!"

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
minthogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatûnõ évek alatt:
átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?

 

 

Záró ének: 186. Kelj fel, öltözz fénybe

https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek186.htm

 

Kép forrása: Internet

 

 Karácsonyi üdvözlet

Karácsonyi áhítatunk az alábbi linken található:

https://drive.google.com/file/d/1hCa4ELdcJwImx880mInXfpAi46aW1PHL/view?fbclid=IwAR0ZMhVPUk8_gtqhl0u8QI-4iBj1JSBB3JoAyH83NsrNTtq8MmZr54JBDW4

 

Az iskolások és óvodások karácsonyi verses videója az alábbi linken tekinthető meg:

https://drive.google.com/file/d/1G-KQ2JqU8VriGXKwLkIj5zDY2DHOFTvI/viewKözös karácsony az óvodásokkal

Ellátogattak hozzánk óvodásaink. Megtekintették a harmadik osztályosok nagyszerű betlehemes játékát.
A vidám hangulatú találkozás végén az óvodások karácsonyi dalcsokorral leptek meg bennünket. Meghitt hangulatú, igazi karácsonyváró alkalomban lehetett részünk.Cipősdoboz akció

Iskolánk részt vett az országos cipősdoboz akcióban. Összesen 58 cipősdobozt töltöttünk meg ajándékokkal rászoruló gyerekeknek.

Köszönjük mindenkinek az adományokat!Nálunk járt a Mikulás!

Az alábbi linkre kattintva tekinthető meg csengettyű szakköröseink "Mikulás váró" műsora:

https://drive.google.com/file/d/1JxDePBNQ1Y4hBI7tieT_l-utICmdkO9X/view?fbclid=IwAR0ewJ5ggME9qEULfUM0tnIK3lwQH6myV8QFkCPKrIyqRaU6rv_FaGsP3rsVersenyeredmény

Az Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskolában rendezett

pályaválasztási vetélkedőnbiskolánk csapata első helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Medek Ármin, Barth Móric, Böröczky Bertalan, Cser Alfonz.

Gratulálunk!SIKER A DIÁKOLIMPIÁN

Iskolánk csapata a IV. korcsoportos Diákolimpia körzeti döntőjében futsal sportágban 1. helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Banai Zétény, Barth Móric, Böröczky Bertalan, Kántor Csongor, Szabó Levente, Tóth Gergő, Király Gergő, Strausz Benedek 

Gratulálunk!Covid tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 

Kérjük, hogy a romló járványhelyzet miatt december 1-től a gyermekeket kizárólag az iskola előtt szíveskedjenek várni.

Az iskolába való belépés szülőknek csak nagyon indokolt esetben lehetséges védettségi igazolvány felmutatásával. Telefonon elérhetőek vagyunk, és igyekszünk mindent megtenni a zavartalan kapcsolattartás érdelében.

 

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!

Tisztelettel:

Az iskola vezetőségeÓvodai istentisztelet

 

Az alábbi linken található óvodai istentiszteletünk:

https://drive.google.com/file/d/1s-iVAS3rxCJTXoHLUeD7Mmi0G833F90i/view?fbclid=IwAR3W6xaQeFHhY4WUhTagb2vr9d7Vzn0SE87KImxhXqa6rFWf9_zySCLpM_kTisztelt Szülők!

A 2021. november 26-ára tervezett mesenapi gálaműsort egy későbbi időpontra helyezzük át, pénteken (nov. 26-án) tanítási nap lesz.
Nehéz volt meghozni ezt a döntést, de mérlegelve a körülményeket, nem tehettünk másként.
A romló járványhelyzet, a szülői aggodalmak, a maszkviselés kellemetlensége mind az elhalasztás mellett szól. Ezenkívül a nézők és a tanulók együttes létszáma meghaladja az 500 főt.
Az eddig megvásárolt jegyek az új időpontra érvényesek. (Természetesen, aki jelzi, az irodában visszaadjuk a jegyek árát a gyerekeknek!)
A mesenap tervezett új időpontja: 2022. június 3. (péntek)
Bízunk benne, hogy az új időpontban kockázat és kellemetlenség nélkül, felszabadult hangulatban tudjuk megtartani kedvelt rendezvényünket.
Mindenkinek a megértését kérve, tisztelettel:
Szücs Gábor
igazgatóElsősegély oktatatás pedagógusoknak

Tartalmas előadást tartott a tantestületnek Horváth Attiláné BLS-AED Instruktor elsősegély oktató.
Köszönjük a hasznos ismereteket és az élményszerű bemutatót.Jót tenni jó!

Októberi diákistentiszteletünk perselypénzével a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon lakóit támogattuk.Bolyai Matematika Csapatverseny

Iskolánk 6. osztályos csapata megyei 4. helyezést ért el a Bolyai Matematika Csapatversenyen.

Csapattagok: Mórocz Marcell, Rákli Levente, Stribl Ábel, Györkös Dávid.

Felkészítő tanár: Strenner Györgyi

Gratulálunk!Tisztelt Szülők!

Mivel a járványhelyzet romlik, 2021. november 8-ától a korábbi szabályok közül a következők lépnek életbe.

Az iskolába lépéskor a kézfertőtlenítés mindenkinek kötelező!

Az intézményen belül a közösségi terekben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata!

További intézkedések:

 • az áhítatokat osztályteremben hangosítással tartjuk,
 • tanórák után a tanulói asztalokat fertőtlenítjük,
 • az iskolába való belépés az alsósoknak a főbejáraton, a felsősöknek a régi aulán keresztül történik,
 • a szülők lehetőség szerint kinn várják a gyerekeket, rossz idő esetén bejöhetnek maszkban.

Kérjük még, hogy a gyermekek csak tünetmentesen, egészséges állapotban jöjjenek iskolába! A Covid megbetegedést, vagy érintettséget kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek.

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!

 

Vigyázzunk egymásra!

 

Tisztelettel:  

 

Pápa, 2021. 11. 08.             

 

Szücs Gábor s. k.

igazgatóSzakmai nap volt iskolánkban

Iskolánkban tartotta az Evangélikus Pedagógiai Központ osztályfőnöki és történelem szakmai napját 2021. november 4-én.
A résztvevők megtekintettek egy bemutató órát a 7. osztályban, amelyet Dr. Batár Levente kutatótanár tartott.
Téma az iskolai agresszió – zéró tolerancia volt.
A szakmai nap megnyitóját az iskola csengettyűszakkörének szereplése és Dekovics Levente 4. osztályos tanuló szavalata színesítette.Maszkviselés a közösségi terekben

Kedves Szülők!

A koronavírus járvány fokozódása miatt a jövő héttől (2021. 11. 08-tól) kötelező az iskola közösségi tereiben a maszk használata. Kérjük, hogy a gyerekek hozzanak magukkal maszkot.

Bízunk abban, hogy együttműködéssel, odafigyeléssel hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez!Diákistentisztelet 2021. 11. 07.

Mindenkit szeretettel várunk közelgő alkalmunkra!

A következő kéréssel fordulunk az iskolai közösséghez:

A romló járványügyi helyzet miatt kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot.

Köszönjük az óvintézkedés lelkiismeretes betartását!Művészi fotók az október 23-i ünnepségünkről

A média szakkör diákjai által készített fotók az alábbi linken tekinthetők meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1T5N9cT3pyh_ylc4WTkPTDnOditZfoHm5?usp=sharingPapírgyűjtés

Október 19-én papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban.

Eredmények:

1. 1. osztály 52,6 kg/fő

2. 7. osztály 44,8 kg/fő

3. 6. osztály 38,3 kg/fő

4. 8. osztály 35,5 kg/fő

5. 5. osztály 32,3 kg/fő

6. 3. osztály 24,5 kg/fő

7. 4. osztály 16,7 kg/fő 

8. 2. osztály 14,4 kg/főOktóber 23.

Ünnepi áhítattal és a hatodik osztályosok színvonalas műsorával emlékeztünk az 1956 október 23-i eseményekre.Sikerek a Bolyai Matematika Csapatversenyen

Pénteken került sor a neves csapatverseny megyei fordulójára, melyen iskolánkból kilenc

4 fős csapat indult. A versenyt komoly felkészülés előzte meg, ami meg is hozta az eredményét. A legjobban teljesítő csapatok:

Számmesterek 6. osztály. Bekerültek a legjobb 6 közé. Megyei helyezésük az ünnepélyes díjátadón derül ki november 4-én.
Csapattagok: Rákli Levente, Györkös Dávid, Mórocz Marcell, Stribl Ábel

Gepárdok 4. osztály 11. hely
Csapattagok: Györkös Noémi, Farkas Flóra, Kőszeghy Sára, Szóllás-Bartl Barbara

Nemszázasok 8. osztály 11. hely
Csapattagok: Böröczky Bertalan, Barth Móric, Heszler Áron, Kántor Csongor

„ Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
 Te szedd!

Iskolánk részt vett a "TeSzedd!" szemétszedési akcióban, melynek során a gyerekek rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a közterületeken.Versenyeredmény

A Bánhidi Márk Atlétikai Emlékversenyen Szabó Kamilla hatodik osztályos tanulónk 60 méteres és 400 méteres síkfutásban második helyezést ért el.Virágültetés

Iskolánk udvarát a 7. osztályos tanulók segítségével virágokkal díszítettük. Évkönyv 2017-2021

Megjelent iskolánk évkönyve. Hagyományos stílusban, de digitálisan érhetők el az utóbbi öt év jellegzetes történései és az osztályképek névsorokkal. 

Jó lapozgatást, jó olvasást kívánunk!

Az alábbi linkre kattintva olvasható évkönyvünk:

https://online.fliphtml5.com/atzwu/ecxg/#p=6Teremtés hete

Egyháztáji vásárt rendeztünk az iskolaudvaron a "Teremtés hete" alkalmából.20 éves lett iskolánk!

3 napos vidám forgatagban ünnepeltük iskolánk 20. születésnapját. Feldíszítetettük tantermeinket, szülinapi tízórait készítettünk egészséges alapanyagokból, sportoltunk, akadályversenyen vettünk részt.

Köszönjük a születésnapi ajándékokat, melyek közül a legnagyszerűbb, hogy birtokba vehettük tornaszobánkat és ebédlőnket!ADÓ 1+1%

Kérjük az egyik 1%-kal támogassa iskolánk alapítványát!

Cirenei Simon Alapítvány adószáma: 18938759-1-19.

A másik 1%-kal a Magyar- országi Evangélikus Egyházat
Kedvezményezett technikai száma: 0035
Köszönjük támogatását!

Kapcsolat

 • Tel.: 06-89/313-483
 • Fax.: 06-89/313-483
 • E-Mail: gyuratzevisk@lutheran.hu
 • Cím: 8500 Pápa
  Árok utca 12.
 • Mobil: 06-20-824-65-66

Digitális Témahét


Fenntarthatósági Témahét


Boldog Iskola

Tehetségpont


Ökoiskola

NKA

Gardeniskola
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.