Gyurátz Ferenc

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése DigitNapló
img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

Beszámoló

2016/17 ÖKOISKOLAI beszámoló

2016-ban nyertük el az ÖKOISKOLA címet, ennek szellemében végezzük éves munkánkat.

Intézményünk mindig kiemelt figyelmet fordított a tanulók környezeti nevelésére.

Az ÖKO munkaterv szervesen kapcsolódik az iskolai élet mindennapjaiba. Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet- és környezetszemléletét. Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az ÖKOISKOLA arculatához. Fizikai környezetünket zöld növények és diákjaink alkotásai díszítik, ezzel is jelezve a fenntarthatóságot.

Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését.

- Az újrahasznosítás szellemében papír- és elektronikai hulladékgyűjtés szerveztünk. Folyamatos a PET palack, az elem, a használt telefonok, akkumulátorok gyűjtése a szelektív hulladékgyűjtés szellemében.

- Témaheteket tartunk: A Világ legnagyobb tanórája, Fenntarthatósági , Digitális, Pénzhét.

- A Teremtés hete keretén belül a táplálkozás, a táplálék előállítása, megtermelése volt a téma. Tanulóink osztályonként feldolgozták az ismereteket, készítettek hazaiból ételeket, tízóraikat tartós dobozokban hozták.

- Gyógynövényes ládáinkba folyamatosan telepítettük a növényeket, belőlük teát készítettünk .  Csatlakoztunk az ISKOLAGYÜMÖLCS programhoz , komposztálót helyeztünk el, hogy a szerves hulladékot megfelelő helyre tehessük.

- TE SZEDD! akció keretében diákjainkkal megtisztítottuk a iskolánk környékén.

- Az egészségnevelés terén sportkört működtetünk, amelyben lehetőséget biztosítunk tanulóink mozgásigényének. Asztalitenisz,- csocsó-, és labdarúgó bajnokságokat rendezünk. Gyereknapon is igyekszünk a népi játékokat, az újrahasznosítással készült játékokat előtérbe helyezni. Kerékpáros túra szervezésével a közlekedési ismeretek elsajátítása is könnyebb.

- Tanulmányi kirándulások alkalmával is igyekszünk a természet és az épített környezet megóvására felhívni a figyelmet.

- Rendszeresen részt veszünk természetismereti vetélkedőkön is, az ÖKOISKOLA címhez méltóan. Reflex- Madarak és fák napja, Kaán Károly,  Bakonyerdő- Tallós Pál,  Vaszar- Őszi kikerics, Víz világnapi vetélkedő. Fontosnak tartjuk a megelőzést, az esetleges károk elhárítását, így idén is jelentkeztünk a Katasztrófavédelmi versenyre.

-Erdei iskolai oktatáson vesznek részt alsó tagozatos diákjaink.

TermészetTudósokTársasága szakkört indítottunk a … pályázat  keretében. Meglátogattuk a pápai bázisrepülőtéren a meteorológiai állomást, a Hany Istók tanösvényt a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, madárkórházat Sokorón, Csillagdát Bakonybélben.

-Megemlékezünk a jeles napokról, ökofaliújságot működtetünk. Dekorációinkat az újrahasznosítás jegyében készítjük, ezzel is a gyermekek figyelmébe ajánlva, hogy nem minden hulladék szemét.

- ÖKO lábnyom készítése a 8. osztályban, szemléletváltás, környezettudatosság fejlesztése, hogy rajtunk is múlik a jövőnk.

- ÖKOKOMMANDÓ működtetése, feladatuk az osztályok tisztaságának, az energiatakarékosságnak az ellenőrzése.

Az iskolai szintű rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak a tanulóink személyiségének formálásához. A közös programok során a gyerekek jobban megismerik a társaikat, fejlődik szociális, együttműködő készségük, ezáltal a közösséget is jobban tudnak működni. A környezeti nevelés célja, hogy tanulóink eljussanak a z egyéni érdekektől a közösségi célokig.  A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a komposztálás, a takarékos energiahasználat ismerete segíti, hogy diákjainkból környezettudatos felnőttek váljanak.

 

2017/18 ÖKOISKOLAI beszámoló

 

Az idei évben tovább folytattuk az ÖKOISKOLA pályázatban vállalt célok és programok megvalósítását. Tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos, a fenntarthatóság elveit figyelembe vevő szemléletet.

Tevékenységeink a tanév során:

 • Folytatva a korábbi évek munkáját továbbra is gyűjtöttük szelektíven a Pet palackot, használt elemeket, telefonokat, akkumulátorokat, papírt.
 • Családi napok, osztálykirándulások, iskolai szabad napok alkalmából igyekeztünk a fenntarthatóságra törekedni, szabadtéri programokat szervezni az egészséges élet érdekében.
 • Az előző évek sikeres sportprogramjait idén is megvalósítottuk: asztalitenisz, labdarúgó, csocsóbajnokság, kerékpártúra, gyermeknap keretében újrahasznosított játékok használata.
 • Iskolai dekorációinkat újrahasznosított és természetes anyagokból valósítottuk meg, folyosóinkat zöld növényekkel díszítettük.
 • Természetismereti versenyeken vettünk részt, szép sikerekkel. : Ihász Gábor Ált. Iskola Természetismereti Csapatverseny, Reflex Környezetvédő Egyesület versenye, Tallós Pál Természetismereti verseny. A hagyományokat folytatva idén is sok csapatunk nevezett a katasztrófavédelmi versenyre, kerékpáros versenyen is szépen szerepeltünk.
 • Csatlakoztunk országos szintű programokhoz is: Teremtés hete,  A világ legnagyobb tanórája, Fenntarthatósági témahét, Digitális témahét, Pénzhét, TeSzedd szemétgyűjtési akció.
 • Megemlékeztünk a jeles napokról programokkal, plakátokkal.
 • Gyógynövényes és virágos ládáink szép díszei voltak udvarunknak. Több padot telepítettünk az udvarra, komfortosabbá téve a kinti szabadidőt.
 • A fenntarthatóságra nevelés szellemében ökokommandót működtettünk, díjaztuk a legtisztább osztályt.
 • Kézműves szakkört indítottunk, ahol újrahasznosított anyagokból készítettünk tárgyakat. A városi könyvtár újrahasznosító pályázatához is csatlakoztunk. Nagyon jó együttműködés jött létre köztünk.
 • Folytatódott az iskola gyümölcs program, így tanulóink minden nap friss zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslevet fogyaszthattak.
 • Pályázat keretében tovább folytatta működését a TermészetTudósokTársasága. Sok érdekes programot tudtunk megvalósítani. Kirándulásaink alkalmából meglátogattuk a Kányavári szigetet, a Hegyestűt.
 • A fenntarthatóságra törekvés szellemében iskolaújságunk idéntől digitális kiadvány formájában olvasható. Laptopok használatával a kompetencia feladatokat is már digitálisan oldották meg diákjaink.

 

Tevékenységeinkről , versenyeinkről részletes tájékoztatást adtunk az iskola honlapján.

 

 

 

 

2018/2019 Ökoiskolai beszámoló

 

Az idei tanévben egy hároméves időszakot zárunk, mely időszak során folyamatosan kiemelt feladatunk volt az Ökoiskola pályázatban vállalt célok és programok megvalósítása. A munkatervbe beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat, feladatokat. Intézményünkben eddig is fontosnak tartottuk a gyerekek környezeti nevelését, de a cím elnyerésével tovább szeretnénk erősíteni a környezettudatos szemléletet, nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának emelése. Célunk a civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés továbbá a helyi közösség, a közvetlen környezet adottságainak, lehetőségeinek kihasználása.

 

Tevékenységeink az év folyamán:

 • Megemlékezések a jeles napokról (plakát-, ppt készítése, faliújság dekorálása)
 • Az idén is mindenki számára biztosított volt a gyümölcsfogyasztás tízóraira (Iskolagyümölcs program, szülői felajánlás)
 • „Mézes” napot tartottunk, ahol megismerkedtek a gyerekek a méhek szerepével, védelmével, és a mézfogyasztás fontosságával
 • Megvalósítottuk a szelektív hulladékgyűjtést (papír, PET palack, elem, használt telefon)
 • Részt vettünk az országos szemétszedési akcióban - Te szedd!, valamint az iskola udvara és környékének tisztaságára fokozottan ügyeltünk
 • Folyosóinkat virágokkal, diákjaink munkáival és dekorációval szépítettük (természetes és újrahasznosított anyagokkal
 • Kézműves szakkörön folytattuk az együttműködést a városi könyvtárral
 • Gyógynövényes- és virágládáink az udvarunk díszei voltak, gondozásuk a gyermekek feladata volt
 • A Teremtés hete keretében több program került megrendezésre: kerékpártúra, termelői vásár, játékos feladatok, puzzle természeti képekből
 • Az osztálykirándulások, a családi napok, iskolai szabadnapok alkalmával törekedtünk olyan helyszíneket, kirándulási lehetőségeket választani, amely elősegítette a gyerekek természet - és környezettudatos szemléletének formálását, és hazánk természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerését.
 • Környezet- és Természetismereti Versenyen vettünk részt több alkalommal is, szép sikerekkel. A Madarak és fák napja országos versenyében csapatunk 5. helyezést ért el a döntőben
 • Együttműködve a rendőrséggel, felvilágosító és megelőző programokon vehettek részt diákjaink. Az általuk szervezett kerékpáros vetélkedőn egy diákunk az országos versenyig jutott
 • Továbbra is népszerű a gyerekek körében a katasztrófavédelmi vetélkedő sorozat, 11 csapat jelentkezett a megmérettetésre. A megyei versenyen 2. és 5. helyezést értek el a továbbjutók.  Jó kapcsolatot építettünk ki a Tűzoltósággal
 • Témaheteket tartottunk: Digitális, Fenntarthatósági témahét
 • Bekapcsolódtunk a Világ legnagyobb tanórájába
 • Digitális kompetencia fejlesztés keretében 6.-8. osztályosaink a felvételi és kompetencia feladatokat gyakorolták számítógépeken, így kevesebb papír fogyott
 • Sportprogramokat szerveztünk: Csocsó-, asztalitenisz-bajnokság, kerékpár- és gyalogtúra

       -     Mosdóinkba mozgásérzékelős lámpákat szereltettünk, befejeződött az ablakok cseréje, csúszásmentesített lett az alsó folyosónk

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.”

Vass Albert

 

                                               Hajas Ildikó, ökoiskolai koordinátorÖtletek

Tavaszi ötletek az újrahasznosítás jegyében

 

Természetismereti projekt

Újabb tavaszi ötletekADÓ 1+1%

Kérjük az egyik 1%-kal támogassa iskolánk alapítványát!

Cirenei Simon Alapítvány adószáma: 18938759-1-19.

A másik 1%-kal a Magyar- országi Evangélikus Egyházat
Kedvezményezett technikai száma: 0035
Köszönjük támogatását!

Kapcsolat

 • Tel.: 06-89/313-483
 • Fax.: 06-89/313-483
 • E-Mail: gyuratzevisk@lutheran.hu
 • Cím: 8500 Pápa
  Árok utca 12.
 • Mobil: 06-20-824-65-66

Digitális Témahét


Fenntarthatósági Témahét


Boldog Iskola

Tehetségpont


Ökoiskola

NKA

Gardeniskola
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.